Dolar

Sen, w którym pojawia się dolar oznacza najczęściej, że już niedługo staniemy się właścicielami czegoś wartościowego.