Nóż

Powinieneś ostrożniej podchodzić do niektórych spraw. Kroić coś nożem: za swoją pracę otrzymasz godziwe wynagrodzenie. Kupować nóż: szybko osiągniesz spory majątek. Tępy nóż: uważaj, by nie wyrzucić pieniędzy w...

Nauczyciel

Zbyt często powątpiewasz w swoje siły i zdolności. Być nauczycielem: pamiętaj, że większość osób nie lubi ludzi przemądrzałych.